اتصال چهار سيمي (كلوين)

 

فرض کنيد که ما بخواهيم اندازه دقيق مقاومت يا شنتي را اندازه گيري كنيم. تا وقتي مقاومت اندازه گيري شده بسيار بيشتر از مقاومت سيمهاي هدايت كننده باشند، تفاوتي نمي‌كند كه با 2 سيم اندازه گيري كنيم يا 4 سيم اما وقتي مقاومتي مثل شنت در حد ميلي يا ميكرو اهم باشد چنين سناريو مشکل ساز خواهد بود ، چرا که اهم سنج تمام مقاومت در حلقه مدار ، که شامل مقاومت سيم و اتصالات مي‌باشد را اندازه گيري مي كند

روش هوشمندانه اندازه گیری چنين مقاومتي  استفاده از  دو دستگاه  امپرسنج و ولتمتر است. ما از قانون اهم می دانیم که مقاومت برابر است با ولتاژ تقسيم بر جريان. با سنجش مستقيم ولتاژ از دو سر موضوع و دانستن جريان عبوري از ابتدا اندازه مقاومت به راحتي معلوم مي‌شود.

براي تكميل اين مدار و ايجاد يك سوكت براي اتصال بايد سيمهاي ولتاژ و جريان به صورت يك كابل 4 رشته تهيه شوند. اما در اين حالت نيز فاصله ايجاد شده براي خواندن ولتاژ خطاي كمي را ايجاد خواهد كرد. با توجه به جريان بسيار كمي كه ولتمترها براي سنجش نياز دارند  به طور معمول خطاي ايجاد شده توسط سيمهاي ولتمتر به راحتي قابل صرف نظر كردن مي‌باشد.

این روش اندازه گیری است که اجتناب خطاهای ناشی از مقاومت در برابر سیم کلوین نامیده می شود ، و یا 4 به روش سیم. ویژه اتصال کلیپ های ویدیوئی به نام کلوین از آن ساخته شده را برای تسهیل این نوع اتصال در سراسر مقاومت در برابر موضوع

يكي از جاهايي كه استفاده از اين روش واجب هست در اتصال شنتها مي‌باشد. شنت يك مقاومت خاص و دقيق است كه با تغييرات دما تغيير زيادي نميكند و براي تبديل جريان به يك ولتاژ و اندازه گير آن استفاده مي‌شود.

شنتها عموما همگي داراي 4 نقطه اتصال مي‌باشند . دو پيچ يا نقطه اتصال ظريفتر كه در ميان قرار دارند براي سنجش ولتاژ و دو نقطه اتصال بيروني كه قويتر هستند براي اتصال كابل يا سيمهاي جريان مي‌باشند.

شنتها معمولا داراي مقاومت بسيار كمي هستند تا تلفات و تاثير كمي در سيستم داشته باشند. به طور مثال ولتاژ مبنا در شنتها حدود 50 تا 80 ميلي ولت هست كه ولتاژ نامي ايجاد شده است به شرط عبور جريان نامي . يعني اگر شنتي 100آمپر باشد و روي آن نوشته شده باشد 75 ميلي ولت ، اولا بهتر است در اين جريان استفاده شود و نه بيشتر و بازه صفر تا 100 آمپر متناظر با صفر تا 75 ميلي ولت خواهد بود.

 

  http://www.micro-ohm-meter.com

Powered & Designed by Mehr Aris Tavana