كاربردهاي اهم سنجي دقيق

در اكثر صنايعي كه دانستن ميزان هدايت الكتريكي و يا كم بودن مقاومت اتصالها يا مسيرهاي انتقال جريان ، اهميت دارد ، ميكرو اهم متر مورد استفاده است. چه صنايع توليدي و چه صنايع خدماتي و تعميراتي ، تماما از اين دستگاه در موضوع ذكر شده مي‌بايست استفاده كنند  تا كارفرما و مشتري از انجام تستهاي روتين و تايپ مورد نظر بر روي محصول خريداري شده اطمينان حاصل كند.

 

 

صنايع توليد و تعمير ترانسفورماتورها

در صنعت توزيع و انتقال برق كه شامل پستهاي فوق توزيع و انتقال و توزيع مي‌شود براي اطمينان از اتصال كامل و همچنين سلامت بوبينها از نظر اهمي از winding resistance meter  و  Contact resistance meter  استفاده مي‌شود.

تيمهاي تعمير پست و ترانسفورماتور و ژنراتورها ، قبل و بعد از تعميير ميزان مقاومت كنتاكتها و بوبينها را اندازه گيري مي‌كنند تا نسبت به تعمير و صحت آن اطمينان حاصل كنند. سبكي و سرعت در  اهم سنج  موجود، راحتي و سرعت در انجام وظايف را به متخصصين هديه خواهد كرد.

 

 

صنايع سيم و كابل

كارخانه ها و كارگاههاي سيم و كابل سازي بعد از نورد و كشش سيمها و عايق كردن آنها بايد طبق استاندارد مقاومت الكتريكي كابلها را در طول مشخص اندازه گيري كرده و اطمينان حاصل كنند كه مقاومت آن در رنج مناسب باشد.

 

 

اندازه گيري شنتها

براي اندازه گيري شنتهاي جريان و تاييد صحت عدد ثبتي روي آن از ميكرو اهم متر ها استفاده مي‌شود. شنتها  (Shunt) از 10 آمپر به بالا هستند و براي حداكثر جريان نامي خود يك ولتاژ بين 50 تا 300 ميلي ولت ايجاد ميكنند.

براي اندازه گيري دقيق شنتها تزريق جريان مورد نياز و خواندن ولتاژ آن راهيست كه يك ميكرو اهم متر به راحتي قادر به انجام آن است.

 

آزمايشگاهها

در آزمايشگاههاي تحقيقاتي يا توليدي براي محاسبه دقيق معادلات و تنظيم دقيق مدارهاي جرياني، نياز به محاسبه دقيق مقاومتهاي مسير و بررسي عملي مدار است. وجود دستگاه ميكرو اهم متر با دقتي خوب و ظاهري زيبا ،‌ كار هر متخصصي را آسانتر خواهد كرد.

 

 

  http://www.micro-ohm-meter.com

Powered & Designed by Mehr Aris Tavana